Sammenligning

Sammenligningen kjennetegnes av bruk av sammenligningsordene som, lik, minne om, likne.

Hvis det er brukt sammenligninger i teksten, skal du undersøke hvilke egenskaper eller kvaliteter avsenderen ønsker å tilskrive det han/hun skriver, samt hvilken effekt dette har for tekstens tematikk. Sammenligningen kan også føre til at te...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn