Aktive eller passive setninger

Det er et språklig virkemiddel å bevisst velge aktiv eller passiv i setningene våre. I aktive setninger er det setningens subjekt som gjør noe, mens subjektet i passive setninger blir utsatt for noe og handler ikke selv. Valget mellom aktiv og passiv handler derfor om hvem vi ønsker å trekke frem som den sentrale aktøren i setningen.

Hva er aktiv?

I en aktiv setning er subjektet den som utfører handlingen. Her er læreren for eksempel subjekt, mens elevene er mottakere:

Læreren underviser elevene.

Legg merke til at læreren har en fremtredende plassering forrest i setningen. Vi avkoder straks at læreren er den sentrale aktøren – nemlig den som handler og gjør noe mot andre.

Når vi velger setninger i aktiv, understreker vi hvem som utfører handlingen. Dette er typisk enkle og lettforståelige setninger, og derfor bruker vi aktiv i bla. dagligtale, men også i skriftlige sammenhenger.

Eksempel på aktiv

I Kjartan Fløgstads novelle «Riksvegen vestover» (1972) finner vi et eksempel på bruk av aktiv:

Han kasta den første t...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn