Setningsoppbygning

Et viktig språklig virkemiddel er faktisk måten vi velger å konstruere setninger på, altså setningsoppbyggingen. En setning kan for eksempel stå i aktiv eller passiv eller være lang eller kort. Det finnes dermed mange ulike måter å bygge opp setninger på, uansett om det er snakk om skjønnlitteratur eller sakprosa.

Aller først må vi ha på plass hva en setning er. En setning har alltid et verbal og normalt også et subjekt. For eksempel:

Du leser i Studienetts geniale språkguide akkurat nå.

Her er «leser» setningens verbal. Det er bøyd i presens (nåtid) og forteller hva noen gjør. «Du» er setningens subjekt og forteller hvem som gjør noe. På denne måten gir setningens verballedd og subjekt oss viktig informasjon. Verbalet og subjektet kalles til sammen for neksus.

I tillegg deler vi setninger inn i helsetninger, hovedsetninger og leddsetninger. En hovedsetning er en setning som kan stå alene, mens en leddsetning (bisetning) ikke kan stå alene. En helsetning består av en hovedsetning og evt. leddsetninger; det er altså minst ett neksus i en helsetning. Eksemplet ovenfor er både en hovedsetning og en helsetning. 

Vi kan også koble en leddsetning på eksemplet:

Du leser i Studienetts geniale språkkompendium akkurat nå, fordi du gjerne vil bli supergod på språkanalyse.

Leddsetningen blir markert av en typisk leddsetningsinnleder: konjunksjonen «fordi». Leddsetningen kan ikke stå alene.

På de neste sidene kan du lese om forskjellige måter å bygge opp setninger på. Du lærer å forstå hvilken virkning forskjellige setningsoppbygninger har på mottakeren.