Ord og ordklasser

Når du skal analysere ordvalget i enten skjønnlitteratur eller sakprosa, er det lurt å begynne med å undersøke hvilke ordklasser som finnes i språket vårt. Hver enkelt ordklasse (for eksempel adjektiv) har nemlig sin egen, bestemte virkning i teksten. 

Hva er ordklasser?

Ordklasser er kategorier vi deler ordene inn i, for eksempel adjektiv, substantiv og verb. Hver kategori har sine kjennetegn. Ettersom du kan finne de fleste ordklasser i enhver tekst, behøver du ikke å henge deg opp i hvilken ordklasse hvert enkelt ord tilhører. I stedet bør du merke deg om én bestemt ordklasse dominerer mer enn andre i teksten, og hvilken virkning bruken av denne ordklassen har. Her kan du lese om noen av ordklassene som kan påvirke en tekst i en bestemt retning.

Adjektiv og adverb

Adjektiv eller adverb brukes hovedsakelig til å beskrive noe. Innenfor skjønnlitteratur er disse ordklassenegjerne med på å skape en bestemt stemning eller følelse, eller å fremstille et detaljert og levende bilde av en person eller et miljø. Dette ser vi for eksempel i en personbeskrivelse i novella «Karens Jul» av Amalie Skram: 

Politikonstablen tog den talende nærmere i Øjesyn. Det var et tyndt, lidet Fruentimmer, med et smalt, blegt Ansigt […] Hun var iført et lysebrunt Overstykke, en slags Kofte eller Jakke, hvis Snit røbed, at den havde kendt bedre Dage, og et mørkere Kjoleskørt, der hang i laser forneden.

Adjektivene og adverbene som er understreket i teksten beskriver Karen og gjør det tydelig, at hun er fattig. Samtidig forteller ordvalget oss, at synsvinkelen ligger hos politikonstabelen. Dette vet vi, da beskrivelsen av Karen fokuserer på utseendet hennes, ved bruk av adjektiv som for eksempel «tyndt», «blegt» og...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn