Ordvalg

Ordvalget er et sentralt element når det kommer til analyse av språklige virkemidler, uansett om du jobber med sakprosa eller skjønnlitterære tekster. I en analyse av ordvalget undersøker du avsenderens valg av bestemte ord

Det er verdt å merke seg hvilke ordklasser avsenderen velger å benytte seg av i teksten sin - for eksempel brukes gjerne adjektiv til å beskrive en stemning, mens verb signaliserer handling. Derfor er det ikke likegyldig hvilke ordklasser du finner i teksten du leser.

I tillegg kan ord ha veldig forskjellig virkning i en tekst. Noen ord har for eksempel en positiv verdiladning (plussord), mens andre har en negativ ladning (minusord), og dette kan farge oppfattelsen vår av teksten og dens budskap. 

Det kan hende du også har hørt om at ord kan ha en denotasjon og konnotasjon; eller, en grunn- og en tilleggsbetydning. Dette er også med på å farge opplevelsen vår av det vi leser.

Du kan bli mye klokere på ordvalg, hvis du fortsetter å lese de neste sidene av dette kompendiet. Dermed kan du bedre vurdere om ordvalget i en tekst passer til dens innhold og målgruppe.