Litterære virkemidler

Litterære virkemidler er en betegnelse for de virkemidlene vi møter i litteraturen. De er alt det som gir en effekt eller virkning i litteraturen, f.eks. språket, oppbygningen og fortelleteknikken.

Språklige virkemidler kan derfor også være litterære virkemidler, for forfattere kan bruke språket som et virkemiddel i sine tekster. I både dikt-, novelle- og romananalyser er det av den grunn normalt å gjøre en språkanalyse og se på f.eks. ordvalg, ironi og symboler

Men hva er forskjellen på språklige og litterære virkemidler? Litterære virkemidler er både et snevrere og bredere begrep enn språklige virkemidler. Det er et snevrere begrep fordi litterære virkemidler kun finnes i litteraturen. Det er et bredere begrep fordi litterære virkemidler o...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn