Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Språklige virkemidler | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2013
Sist oppdatert: 07.07.2022
Antall sider: 63

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2013). Språklige virkemidler | Kompendium. Hentet 2. oktober 2023 fra https://www.studienett.no/spraaklige-virkemidler

Litteratur

Berge, A.L. et al. (2006). «Felles litterære virkemidler» og «Lyrik». Spenn. Norsk for studieforberedende utdanningsprogram VG1. J.W. Cappelens Forlag, s. 29-50 og 70-86.

Dahl, B. H et al. (2013). «Ordvalget i sakprosatekster», «Lyriske tekster» og «Episke tekster». Grip teksten. Norsk Vg1. Aschehoug, s. 93-96, 115-139 og 141-163. 

Federl, M. og Eftedal, C. I. (2018). «Språklige virkemidler». NDLA. Hentet 15.01.2021. 

Fløgstad, K. (2015).«Riksvegen vestover». Grip teksten Vg3. Aschehoug, s. 430-434.

Røskeland, M. et al. (2013). «Språk og stil», «Kjennetegn på lyrisk diktning». Panorama | Norsk Vg 1 | Studieforberdende. Gyldendal Undervisning, s. 47 og 56-69.