Hva er språklige virkemidler?

Språklige virkemidler dekker mange begreper

Et språklig virkemiddel er en måte å skape en virkning hos en mottaker, ved å bruke språket på en bestemt måte. Men hva omfatter egentlig «språket»? Veldig mye, faktisk. Språket består både av de setningene vi konstruerer, ordene og stilnivået vi velger, og de språklige bildene og figurene vi bruker. Derfor spenner språklige virkemidler også over alle disse områdene. Eksempler på konkrete virkemidler kan for eksempel være anafor, korte setninger, sammenlikning og ironi.

Her kan det oppstå litt begrepsforvirring. Noen steder vil du se at uttrykkene «litterære virkemidler» og «retoriske virkemidler» brukes mer eller mindre synonymt med «språklige virkemidler». Selv om disse betegnelsene mange ganger overlapper hverandre, er det viktig å legge merke til at begrepene ikke betyr akkurat det samme. 

Litterær...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn