Symbol

Kulturen vår, språket vårt og tekster er fylt med symboler (også kalt symbolikk). Det handler om at vi skal forstå noe i overført betydning.

Hva er et symbol?

Symboler er bilder som uttrykker noe abstrakt. Symboler er bilder som er svært avhengige av den kulturen de har oppstått i. Derfor kan de være vanskelig å avkode for dem som ikke kjenner kulturen. Et eksempel er den figuren som for oss er kjent som nazistenes hakekors, swastika. Den var opprinnelig et symbol på fred og lykke, som fantes i europeiske og asiatiske urkulturer. Men etter de tyske nazistenes bruk av symbolet, forbindes det nå med noe negativt i Vesten. Det anvendes fortsatt i sin opprinnelige, positive betydning i for eksempel India.

Litt firkantet sagt er et symbol altså noe som har ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn