Sammenligning

Her tenker vi ikke på sammenligning av to tekster, men på sammenligning som et språklig virkemiddel. Denne formen for sammenligning er nemlig et slags språklig bilde - en svært alminnelig type. 

Hva er en sammenligning?

Når sammenligning brukes som språklig virkemiddel, sammenlignes to ting med hverandre ved hjelp av konjunksjonene (bindeordene) «som», «som om», «likesom», «enn», «jo» og «dess». For eksempel inneholder setningen «Din stemme er som solen som bryter frem mellom skyene» en sammenligning hvor personens stemme forbindes med solens varme og lys.

Sammenligninger har typisk den virkningen at de tydeliggjør noe for tekstens mottaker - nettopp fordi de henter betydning fra det det sammenlignes med. I tillegg kan avsenderen bruke sammenligninger ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn