Personifikasjon

Personifikasjon kalles også «personifisering», og er et språklig virkemiddel som hører til under metaforen. Du møter personifikasjoner i flere sammenhenger.

Hva er en personifikasjon?

Personifikasjon er når vi har et abstrakt begrep eller en abstrakt ide (for eksempel tid, lykke, kjærlighet eller døden), som vi tillegger menneskelige evner eller trekk (for eksempel å vandre, gråte eller smile). Uttrykk som «tiden går» eller «kjærligheten kaller» er eksempler på personifikasjoner. 

Personifikasjonen har ofte den virkningen at den tydeliggjør noe for oss, så vi lettere forstår det, samtidig som den kan fremstille noe på en bestemt måte (for eksempel positivt eller negativt). Samtidig kan virkemiddelet være med på å skape en bestemt stemning. I eldre ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn