Metonymi

Det språklige virkemiddelet metonymi kalles også for et «metonym». Både litteraturen og hverdagen er full av metonymier, hvor et ord erstattes av et annet som ofte er en del av en større helhet. Det handler typisk om, at man lar en liten del av noe utgjøre et bilde på en større helhet. 

Hva er metonymi?

Metonymi finnes i flere forskjellige varianter, men det består typisk av at en mindre del av noe står for en større helhet. Det kan for eksempel være et karakteristisk trekk ved noe eller noen. Sier vi at «helsesektoren mangler flere varme hender», bruker vi faktisk en metonymi. De varme hendene (del) står for mennesker (helhet), men bildet av de omsorgsgivende hendene har en annen virkning enn å si direkte og nøytralt at det mangler mennesker i ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn