Metafor

Ett av de vanligste språklige virkemidlene er metaforer. De er overalt omkring deg – i litteratur, musikk, reklamer, norsktimer eller hverdagsspråket. Du bruker dem sannsynligvis selv hver eneste dag, kanskje uten å være klar over det. 

Metaforer er språklige bilder, og det finnes forskjellige typer av dem. Besjeling og personifikasjon regnes for eksempel noen gange som undergrupper av metaforen. De har mange fellestrekk, men det er også viktige forskjeller som du må kjenne til. 

Hva er en metafor?

En metafor er et språklig bilde, hvor man ikke snakker bokstavelig, men i overført betydning. Ordet metafor stammer fra gresk og betyr «overføring», og det er nettopp snakk om at vi sammenligner to ting og overfører betydning – en verdi – fra et område til et annet. Ofte skjer overføringen fra et konkret område til et abstrakt område. 

Ta et uttrykk som «Peter slukte politikerens tale rått». Metaforen beskriver Peters tanker og følelser i forhold til den politiske talen: Han tror naivt på hvert et ord politikeren sier. Tanker og følelser er helt abstrakte fenomener, som kan være vansk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn