Besjeling

En av de typene språklige bilder du ofte støter på i tekster, er besjeling. Den er faktisk en variant av metaforen.

Hva er besjeling?

Når vi har en konkret gjenstand (for eksempel en blomst, en fugl eller et bord), som vi tillegger menneskelige egenskaper (for eksempel å gråte eller smile), så har vi en besjeling. 

Ofte er det en tendens til at det spesielt er naturfenomener (blomster, fjell, solskinn), som besjeles i skjønnlitteratur (bl.a. i romantikken). Et konkret eksempel kunne være besjelingen «smilende dal» fra Maurits Hansens novelle «Luren» (1811), hvor dalen tillegges den menneskelige egenskapen å kunne smile. 

Besjelinger kan ha den virkningen, at de skaper en bestemt stemning eller fremstiller noe i teksten på en bestemt måte (for eksempel ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn