Allusjon og intertekstualitet

Allusjon og intertekstualitet er virkemidler som gjør teksten til en slags «skattejakt». Begge handler nemlig om at du skal finne noen skjulte henvisninger i teksten. Allusjon regnes for en underkategori av intertekstualitet. 

Hva er en allusjon?

En allusjon er en hentydning til noe utenfor teksten. En allusjon kan for eksempel skape assosiasjoner til en annen tekst, til noe som berømte, virkelige personer har uttalt, eller til konkrete, historiske begivenheter. 

Det er svært vanlig at en allusjon alluderer (dvs. hentyder) til bibelen, folkediktning, gamle sagn og myter eller særlig kjente verk i litteraturhistorien. For eksempel kan en person i en novelle si «Å være, eller ikke være». Det vil være en allusjon til Shakespeares Hamlet, hvor Hamlet sier de berømte ordene: «To be or not to be». En tekst kan også begynne med «Det skjedde i de dager …», hvilket er et eksempel på allusjon til Bibelen (Juleevangeliet).

Formålet med å dra inn allusjoner vil ofte være å gi teksten et ekstr...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn