Språklige bilder

Språklige bilder er en svært sentral del av norskfaget. Det vil derfor ofte inngå i din analyse av de språklige virkemidlene i en tekst. 

Språklige bilder har forskjellige virkninger, og opptrer både innenfor skjønnlitteratur og sakprosa. Her kan de blant annet benyttes til å forklare noe, skape en bestemt stemning eller vinkle noe på enten positiv eller negativ måte. Det er f.eks. forskjell på om du beskriver din tid på videregående som «et slaveliv» eller «mitt livs høydepunkt». Ved å bruke et bilde i overført betydning (som vi ikke skal ta bokstavelig) kan vi altså si noe på en annen måte, og forhåpentligvis oppnå en bestemt virkning.

På de neste sidene i webboken vår, går vi i dybden på språklige bilder. Vi ser på hva en sammenligning og metafor er. Vi dykker dessuten ned i besjeling, personifikasjon, metonymi, symbol, allegori, allusjon og intertekstualitet