Rim

Rim er et gammelt virkemiddel som primært finnes i skjønnlitteraturen. Du møter det spesielt i eldre dikt, salmer og folkeviser, men også i barnesanger og -remser, samt musikk. Rap-sjangeren bruker for eksempel mange former for rim.

Hva er rim?

Det finnes mange slags rim, men grunnleggende er et rim en gjentagelse av en lyd i to eller flere ord i en tekst. Generelt har rim den virkningen at de fremhever tekstens rytme. Vi sier også at rim har en klangeffekt, fordi de påvirker den lydmessige siden av teksten. Det er mest tydelig når teksten - for eksempel et dikt - blir lest høyt. Rim kan også ha den virkningen at de skaper sammenheng i en tekst eller et uttrykk. Hvis to linjer i et dikt rimer på hverandre, skaper det en forbindelse mellom linjene. 

Rim er et kraftfullt virkemiddel som vi straks legger merke til i teksten, og derfor skal det doseres så det ikke virker overdrevet eller komisk.

I tillegg kan det konkrete rimmønsteret som er i teksten påvirke den lydmessige siden av t...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn