Oppramsing

Oppramsing er et språklig virkemiddel som kan bidra til å fremheve noe eller strukturere et emne klart for mottageren.

Hva er oppramsing?

Vi ser særlig virkemiddelet oppramsing i sakprosatekster som ønsker å debattere og overbevise. Helt konkret lister avsenderen opp sine poenger eller prestasjoner svært systematisk, så han nesten teller punktene for mottageren. Det har først og fremst den virkningen at mottageren får lettere for å følge med. Derfor gjør det seg særlig godt i tekster som er svært lange eller omhandler kompliserte emner. 

Oppramsing kan også ha den virkningen at avsenderen får demonstrert hvor mye han har utrettet eller vil utrette, og det kan forsterke hans troverdighet. I skjønnlitteratur kan oppramsing ha den virkningen at l...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn