Gjentakelse

I dit arbeid med språklige virkemidler støter du ofte på bruk av gjentagelser. Det er en bred kategori av virkemidler som blant annet har pleonasme som underkategori.

Hva er gjentagelse?

Gjentagelse er et bredt begre, men det går grunnleggende ut på at ord eller setninger gjentas to eller flere ganger i teksten. For eksempel: «Aldri, aldri vil jeg bli din».

Formålet varierer etter teksttypen, men generelt har gjentagelsen den virkningen at den forsterker. Ved å gjenta bestemte ord, betoner vi nemlig disse ordene og deres innhold. Derfor vil ordene som blir gjentatt også typisk være noen av de viktigere ordene i teksten, og de vil ofte være knyttet til tekstens tema eller budskap. Hvis gjentagelser omvendt overbrukes, skjer ironisk nok det motsatte...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn