Anafor og epifor

Anafor og epifor er to alminnelige typer gjentagelser. De virker forsterkende (som gjentagelser) og kan dessuten skape en stemning, følelse eller holdning i teksten.

Du kan bruke alfabetet som huskeregel når du skal huske forskjellen på anafor og epifor: “a” kommer før “e” i alfabetet, og anaforen står nettopp aller først i en setning, mens epiforen står etter.

Hva er en anafor?

Det kalles anafor når vi har gjentagelser i begynnelsen av flere ledd eller setninger, som følger tett etter hverandre. Det er et kraftfullt virkemiddel som er vanskelig å overse eller overhøre i teksten. Virkemiddelet er mer utbredt enn epiforen. Det er særlig i retoriske teksttyper (for eksempel taler og debattinnlegg) samt lyrikk, at du møter anaforen.

Eksempel på anafor

Det...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn