Andre språklige virkemidler

Ut over setningsoppbygging, ordvalg og språklige bilder, finnes det også en lang rekke andre språklige virkemidler som kan være gode å ha styr på. Noen av dem finnes typisk i resonnerende eller drøftende tekster (for eksempel retoriske spørsmål), mens andre er mer alminnelige i lyrikk (for eksempel rim og allitterasjoner).  

I dette kapittelet tar vi for oss disse virkemidlene: