Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Høst 2017

Det her er Studienetts veiledning til eksamensheftet som ble gitt i Engelskspråklig litteratur og kultur fra 28. november 2017.  Her får du hjelp til å besvare samtlige av oppgavene, og i tillegg forbereder vi deg på de forskjellige oppgavetypene du kan bli spurt om å løse.

I eksamensheftet fra høsten 2017 blir du spurt om å analysere, tolke og skrive ulike typer tekster. I denne veiledningen vår hjelper vi deg med å forstå og oppsummere tekstevedleggen.

Task 1

Short answer

Answer both tasks 1A and 1B.

1A 

Read the text below and comment on some of the language features and literary devices the writer uses to establish setting.

1B 

Comment briefly on how the Amnesty International poster gets its message across.

Task 2

Long answer

Choose one of the alternatives A, B, C, or D.

2A

Read the extracts in Appendix 1 that are taken from the openings of three novels.

Discuss literary techniques the writers use to draw the reader into the story. Use examples from the texts in your answer.

2B

Read the extract from the novel A Spool of Blue Thread by Anne Tyler in Appendix 2.

Discuss what we learn about the characters through the way the story is told and compare this to how a character or characters are developed in another English-language literary text you have studied. Use examples from the texts in your answer.

2C

The two lyrics and the poem in Appendix 3 are all in their way about the theme of seizing the day in one way or another.

Discuss how these texts deal with this theme and compare their final message. Use examples from the texts in your answer.

2D

Read the extract from Ann Cleeves’ novel Raven Black in Appendix 4.

Discuss how setting, characters and conflict are established in the extract. Use examples from the text in your answer.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Høst 2017

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.03.2022