Sammenhengen mellom språk og identitet

I oppgaven blir du bedt om drøfte språkets betydning for menneskers identitet. Du skal bruke synspunkter og eksempler fra «Takk, kjære Ivar» og «For første gang i historien blir nyttårstalen ikke holdt på samisk», og dra inn kunnskap du har om både språkutvikling og språkpolitikk.

I dette avsnittet trekker vi frem noen av synspunktene på sammenhengen mellom språk og identitet som kommer frem i de to tekstene, før vi i neste avsnitt drøfter dem nærmere, og forsøker å sette dem inn i en større, språkpolitisk sammenheng.

«Takk, kjære Ivar»

Thea Idsøe mener at det finnes en sammenheng mellom språk og frihet:

Somme vil hevde det er svevande å påstå at ein er eit fritt menneske fordi ein får lov til å skrive nynorsk. Eg spør meg sjølv om desse menneska har tenkt over kva språket betyr for oss?

At mennesker er frie, er en viktig forutsetning for demokratiet – dermed er retten til å bruke sitt eget språk en demokratisk rett.

Språk og identitet henger sammen

Språket er uløselig knyttet til identiteten vår, ifølge Idsøe:

Språket er fundamentalt for at vi skal lukkast. (…) Utan deg, Ivar, ville uttrykket mitt vore fattigare, identiteten min svakare og fridomen min ville vore innskrenka.

Hun beskriver at hun ville levd et fattigere liv, der avstanden mellom skrift og tale var stor, hadde det ikke vært for Ivar Aasen og landsmålsprosjektet hans.

Hun ser for seg at argumentene hennes hadde vært dårligere, kraften mindre, og at engasjementet hennes til sl...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn