Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Språkets betydning for menneskers identitet | Norsk hovedmål | Vår 2017 | Oppgavehjelp
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2017
Sist oppdatert: 28.02.2022
Antall sider: 13

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2017). Språkets betydning for menneskers identitet | Norsk hovedmål | Vår 2017 | Oppgavehjelp. Hentet 5. juni 2023 fra https://www.studienett.no/spraakets-betydning-for-menneskers-identitet-norsk-hovemaal-vaar-2017

Litteratur

Berg-Nordlie, M. (2019, 5. august). Sametinget. I Store norske leksikon. Hentet 23. august 2019 fra https://snl.no/Sametinget

Duolljá, S.K. & Gaski, H. (2019, 12. august). samisk. I Store norske leksikon. Hentet 23. august 2019 fra https://snl.no/samisk

Gaski, H. (2017, 5. september). samenes historie. I Store norske leksikon. Hentet 23. august 2019 fra https://snl.no/samenes_historie