Språkets betydning for menneskers identitet | Norsk hovedmål | Vår 2017

Her får du hjelp til å skrive en resonnerende tekst om språkets betydning for menneskers identitet. Vi går i dybden med tekstene oppgaven skal skrives ut fra: «Takk, kjære Ivar» og «For første gang i historien blir nyttårstalen ikke holdt på samisk». I denne oppgavehjelpen går vi i dybden med tekstenes innhold og gir deg inspirasjon til å drøfte temaet om språkets betydning for menneskers identitet.

Oppgaven er gitt til skriftlig eksamen i Norsk hovedmål 24. mai 2017:

Oppgaveformulering

Oppgave 2

Vedlegg:

    Thea Idsøe: «Takk, kjære Ivar», 2013

    «For første gang i historien blir nyttårstalen ikke holdt på samisk», 2017

Skriv en resonnerende tekst der du drøfter språkets betydning for menneskers identitet. Bruk tekstvedleggene når du skriver.

Kommentar: Det skal komme tydelig fram av svaret ditt at du bruker synspunkter og eksempler fra begge tekstvedleggene. Du skal også trekke inn relevant kunnskap om språkutvikling og språkpolitikk.

Fakta om teksten «Takk, kjære Ivar»

Forfatter: Thea Idsøe
Årstall: 2013
Sjanger: tale
Kontekst: I 2013 ble Språkåret arrangert, med utgangspunkt i at det var 200 år siden Ivar Aasen ble født, og 100 år siden Det Norske Teatret ble opprettet. Språkåret feiret det språklige mangfoldet i Norge.

Fakta om teksten «For første gang i historien blir nyttårstalen ikke holdt på samisk»

Forfatter: journalist i NRK
Årstall: 2017
Sjanger: artikkel på internett
Kontekst: 1. januar hvert år holder sametingspresidenten sin nyttårstale. Talen i 2017 var den første som ikke ble holdt på samisk, men på norsk, noe mange reagerte på.

Bakgrunnskunnskap om Ivar Aasen og det samiske språket

I dette avsnittet gir vi deg litt bakgrunnskunnskap om Ivar Aasen og landsmålsprosjektet hans, og om det samiske språket og dets status i Norge.

Ivar Aasen og landsmålet

Ivar Aasen ble født i 1813 på Sunnmøre. Han var bondesønn og vokste opp i trange kår, men skaffet seg kunnskap gjennom egne studier. En periode jobbet han som lærer, før han viet seg til arbeidet med å skape et norsk skriftspråk, basert på dialektene i hele landet.

Han reiste rundt i store deler av Norge og samlet inn ord, uttale og bøyingsformer fra de ulike dialektene. Basert på disse laget han et skriftspråk som skulle være felles for hele landet, og han tok språket i bruk i fortellinger og dikt.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Språkets betydning for menneskers identitet | Norsk hovedmål | Vår 2017

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 29.02.2020
    Skrevet av Elev på Vg3
    Eg ønsker å veitte mer om språket betydning for menneskers identitet, norsk hovedmål vår 2017
  • 31.05.2018
    Skrevet av Elev på Vg3
    bra hjelp