Oppgave 4

Oppgaveformuleringen

Velg én av oppgavene a, b eller c, og skriv en sammenhengende tekst på spansk.

Eksempler på svar 

I denne deloppgaven skal du være oppmerksom på at du ikke skal besvare alle oppgavene, som vi har gjort her. Du skal kun skrive om et av temaene. Vi har besvart hvert tema med ca. 275 ord. 

Det er viktig at du er oppmerksom på å svare på alt det ditt valgte spørsmål ber deg om å svare på.

Spørsmål a) 

Du har en venn som har planer om å flytte fra byen til landet. Du prøver å overbevise ham o at det er best å bo i byen, og skriver en e-post til ham der du forklarer ulempene ved å bo på landet og hvorfor han bør bli i byen.

Eksempel på svar på spørsmål a)
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

Spørsmål b) 

Familien din skal bygge seg et framtidshus. Du skal være med på å

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn