Spansk 2 eksamen | Vår 2020

Her kan du se Studienetts oppgavehjelp til skriftlig eksamen i Spansk 2 fra våren 2018. Eksamen ble avholdt den 28. mai 2020 og handlet om migrasjon og valget mellom å bo på landet eller i byen. Du kan bruke eksempelbesvarelsen vår som inspirasjon og hjelp når du skal lese til eksamen, eller hvis du har en innlevering i løpet av skoleåret.

Her gir vi deg eksempler på gode besvarelser av alle oppgavene i settet.

Oppgave 1 er en kort oppgave hvor du blir spurt om hvor du bor hen (på landet eller i byen). Du skal besvare spørsmålet med 3-5 setninger på spansk.

Oppgave 2 handler om en tekst med 3 unge spanjoler. Du skal svare på om noen utsagn om teksten er sanne eller usanne (her skal du svare på norsk).

oppgave 3 skal du skrive en tekst ut fra et bilde av en ung spanjol i nærheten av en by.

Til slutt skal du besvare oppgave 4, hvor du skal velge enten oppgave a, b eller c, som skal besvares på spansk. Spørsmålene handler primært om valget mellom å bo på landet eller i byen.

Utdrag fra oppgave 4

Spørsmål c)

Læs sitatet av Eduardo Galeano under, og skriv en tekst om tid og tidsbruk der du svarer på disse spørsmålene:
Er det sant, det Galeano sier? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hva bruker du tiden din til? Har du tid til det du vil og må, eller er det noe som stjeler av tiden din? Hvordan fordeler du tiden mellom skole og fritid? Hva kan du eventuelt gjøre for å bruke tiden din bedre?

Eksempel på svar på spørsmål c)

Es importante no olvidarse de la vida

En mi opinión, lo que dice la cita que sí es verdad en muchas situaciones. Siempre nos preocuamos de la hora, pero sin embargo nunca tenemos tiempo para hacer todo lo que queremos. En mi vida, paso el tiempo estudiando y trabajando, y esas dos actividades consumen casi todo el tiempo que tengo. Para mí, es importante trabajar porque quiero ahorrar para mudarme de casa, pero a veces me roba el tiempo. Por eso trabajo en un supermercado [...]

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Spansk 2 eksamen | Vår 2020

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 12.12.2022
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 22.04.2021
    Skrevet av Elev på Vg2