Spansk 2 eksamen | Høst 2019

Her finner du Studienetts besvarelse av skriftlig eksamen i Spansk 2 fra høsten 2019. Eksamen ble avholdt 20. november 2019, og handlet om bæredyktighet og klimakrisen. Du kan bruke vårt eksempel på besvarelse som hjelp når du skal lese til eksamen, eller som hjelp til en innlevering i løpet av skoleåret.

I vår besvarelse kommer vi med eksempler på gode besvarelser av alle oppgavene.

Oppgave 1 er en kortoppgave der du skal skrive en liten tekst på 3-5 setninger på spansk om hvem du tror bekymrer seg om miljøet og klimaet.

Oppgave 2 går ut på at du skal lese en tekst på spansk og deretter svare på noen spørsmål på norsk. Teksten handler om en kvinne i Ecuador, som bor i et hus bygget av resirkulerte plastflasker.

Oppgave 3 består av 2 små oppgaver. Den første går ut på at du skal late som om du er en elev i et spansktalende land. Du skal lage en plakat om forskjellige ting skolen din kan gjøre for å hjelpe miljøet. I den andre delen skal du skrive et svar på plakaten som inneholder synspunktet til rektoren på skolen din. Vi har valgt å skrive cirka 200 ord på del 2 av oppgave 3.

Til slutt skal du svare på oppgave 4, der du skal velge mellom oppgave a, b og c. Her svarer vi på alle oppgavene, og bruker cirka 275 ord hver. Da kan du se eksempler på fyldige besvarelser av alle valgmulighetene. Oppgave 4a) har tittelen "Un día en armonía con el medio ambiente", og handler om at du skal skrive om en dag da du velger å leve i pakt med naturen. Du velger selv sjanger. Oppgave 4b) handler om at du skal late som om du har besøkt kvinnen i teksten fra oppgave 2, og skrive om denne opplevelsen. Oppgave 4c) handler om en liste av bøker, der du skal veldige noen du gjerne vil lese og hvorfor. Deretter skal du velge én som du i alle fall ikke vil lese.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Spansk 2 eksamen | Høst 2019

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.