La generación Z | Spansk 2 eksamen | Høst 2018

Her kan du se Studienetts eksempelbesvarelse av den skriftlige eksamen i Spansk 2 fra høsten 2018. Eksamen ble avholdt den 14. november 2018 og handlet om «Generasjon Z», som er den generasjonen som er født mellom 1995 og nå. Du kan bruke eksempelbesvarelsen vår som inspirasjon og hjelp når du skal lese til eksamen, eller hvis du har en innlevering i løpet av skoleåret. 

Her gir vi deg eksempler på gode besvarelser av alle oppgavene i settet.

Oppgave 1 er en kort oppgave hvor du på spansk skal besvare hvorvidt du helst ville unnvære sosiale medier eller fysisk kontakt med vennene dine i en uke.

Oppgave 2a handler om en artikkel som beskriver Generasjon Z, der du skal besvare noen spørsmål om den på norsk, og i oppgave 2b skal du også besvare noen spørsmål til en tekst hvor fotballspilleren Gerard Piqué uttaler seg om Generasjon Z.

I oppgave 3 skal du skrive en tekst ut fra en ukeplan som er laget til en spansktalende gutt eller jente, hvor du skal forestille deg å være den person som ukeplanen tilhører. Denne oppgaven skal du besvare på spansk.

Til slutt skal du besvare oppgave 4, hvor du skal velge enten oppgave a, b eller c, som skal besvares på spansk. I eksempelbesvarelsen vår besvarer vi alle oppgavene med ca. 275 ord hver, så du kan se eksempler på tilstrekkelige besvarelser for alle valgmulighetene. I oppgave 4a) skal du reflektere over forskjeller og likheter mellom hvordan ungdommen i dag bruker fritiden sin, og hvordan dine foreldres og besteforeldres generasjon brukte sin fritid. Hvis du velger oppgave 4b) skal du ta utgangspunkt i artikkelen fra oppgave 2b og skrive et leserbrev, hvor du argumenterer for eller imot holdningene i artikkelen. Oppgave 4c), som er den siste oppgaven du kan velge, handler om at Generasjon Z skulle bestå av mennesker som er «født digitale». I oppgaven skal du blant annet besvare hva som menes med dette, og hvordan du ville karakterisere Generasjon Z. 

Utdrag

Under finner du et utdrag av oppgavehjelpen vår:

Oppgaveformulering

Velg én av oppgavene, og skriv en sammenhengende tekst på spansk. Velg tittel selv.

4a) Hvilke forskjeller og likheter er det mellom hvordan ungdom i dag bruker fritiden sin, og hvordan foreldre- og bedsteforeldregenerasjonen brukte fritiden sin da de var unge? Hva betyr kjønn, økonomi og bosted for hvordan man bruker fritiden sin?

Brug også kunnskapene dine om den spansktalende verden til å si noe om hvordan man bruker fritiden sin der sammenlignet med hos oss i Nord-Europa. La deg gjerne inspirere av bildene på neste side.

4b) Ta utgangspunkt i artikkelen om Gerard Piqué i oppgave 2b, og skriv et leserinnlegg der du argumenterer for eller imot synspunktene hans.

4c) Ifølge den meksikanske avisen La Vanguardia, er Generación Z betegnelsen på dem som er født mellem år 1995 og i dag. De beskrives blant annet som «Nativos digitales» eller «født digitale».

Hva vil de si å være «født digital»? Er det en riktig karakteristikk av alle som tilhører Generación Z? Hvorfor / hvorfor ikke?

Skriv en tekst der du svarer på disse spørsmålene og også forteller hva du mener kjennetegner Generación Z.

Våre besvarelser

Oppgave 4a)

Una diferencia de generaciones
Está claro que mi generación es muy diferente a la generación de mis padres y mis abuelos. El fin de semana estuve en la casa de mis abuelos para visitarlos y pasar tiempo juntos. Ellos me hablaron de su juventud y de qué hacían. En la familia de mi abuelo eran pescadores y mi abuelo me dijo que toda la familia tenía que participar en el trabajo. Nunca tenía tiempo para salir con amigos o jugar al fútbol, por ejemplo. Creo que era así en países de Latinoamérica también. Sin embargo, cuando les pregunté a mis padres cómo era su juventud, ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

La generación Z | Spansk 2 eksamen | Høst 2018

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.