Kompendier

Her kan du se våre kompendier til Sosiologi og sosialantropologi på VGS. Kompendiene gjennomgår en del av de vanligste temaene du skal jobbe med i Sosiologi og sosialantropologi, for eksempel Pierre Bourdieu. Du kan bruke kompendiene til å få en overskuelig gjennomgang av et bestemt tema du gjerne vil vite mer om, eller for å lese deg opp til din eksamen i Sosiologi og sosialantropologi.