Hjelp til Sosiologi og Sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi er et av fire programfag som du kan velge innenfor programområdet politikk, individ og samfunn på Vgs. Faget tar opp temaer som blant annet kulturforståelse, sosialisering, produksjon og arbeid, fordeling av goder og samfunnsvitenskapelige tenkemåter.

Dette er et omfattende og krevende fag, og du kan få hjelp til å skrive dine egne oppgaver ved å lese eksempeloppgavene på denne siden. Studienett har en stor samling av oppgaver til sosiologi og sosialantropologi, blant annet sammendrag av pensum, svar på oppgaver fra læreboka og prosjektoppgaver.

Ved å se eksempler på tidligere elevoppgaver som har fått en god karakter og bruke dette som inspirasjon, kan du selv skrive mye bedre oppgaver.