Sammendrag

Hva er sosialpsykologi?

 • Sosialpsykologi er en gren av psykologien som har fokus på å undersøke hvordan mennesker handler i sosiale sammenhenger, og hvordan forskjellige sosiale situasjoner kan påvirke individers adferd.
 • Sosialpsykologien har et visst overlapp med sosiologien. Man kan imidlertid si at sosiologien typisk har et bredere fokus, mens sosialpsykologien i litt større grad dykker ned i de psykologiske mekanismene hos individer.

Gruppepsykologi

 • Gruppepsykologien beskjeftiger seg med menneskers oppførsel som del av eller på tvers av grupper av forskjellige typer.
 • Grupper kan deles inn i forskjellige typer. Legg merke til at den enkelte gruppen saktens kan leve opp til flere av definisjonene nedenfor, og f.eks. både kan være sekundærgruppe og formell gruppe.
  • Primærgrupper er grupper som man har en tett tilknytning til og som fyller mye i ens hverdag (f.eks. den nære familien). Sekundærgrupper er grupper som man har en løsere tilknytning til og kanskje bare ser en gang innimellom (f.eks. de man går på håndballtrening med på tirsdager).
  • Formelle grupper er grupper som er offisielt dannet med et bestemt formål (f.eks. en skoleklasse). Uformelle grupper er grupper som har samlet seg mer naturlig (f.eks. en vennegruppe).
  • Medlemsgrupper er grupper som man selv er medlem av. Referansegrupper er grupper som man orienterer seg etter og bruker som rollemodeller for hvordan man skal oppføre seg.
  • Inngrupper er grupper som man er medlem av og anser som naturlige motsetninger til en eller flere utgrupper. I noen tilfeller kan rivaliseringer mellom inngrupper og utgrupper bli så voldsomme at det ender i konflikter.
 • Gruppepress er et fenomen hvor individer i en gruppe direkte eller indirekte blir presset til å følge gruppens normer og verdier, selv om de er i strid med individets egne normer og verdier.
 • Gruppetenkning er et fenomen hvor personer kan ende med å ta dårligere beslutninger som del av en gruppe, enn de ville ha gjort alene.
  • Gruppepolarisering er en ekstrem utgave av gruppetenkning, hvor en gruppe over tid utvikler mer og mer ekstreme versjoner av sine egne holdninger.
  • Massesuggesjon er et fenomen hvor medlemmer av en gruppe blir så påvirket av stemningen i gruppen, at de nærmest mister kontrollen over seg selv og kansk
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn