Ulike typer ondskap

Den norske filosofen Lars Fr. H. Svendsen har definert fire typer ondskap, som kan brukes til å forstå de forskjellige årsakene til at folk handler ondt overfor andre.

Demonisk ondskap

Demonisk ondskap (også kalt sadistisk ondskap) er en type ondskap hvor personer utfører onde handlinger, fordi de direkte nyter å gjøre andre vondt

Svendsen sier at den demoniske ondskapen er en ganske sjelden ondskapstype i den virkelige verden, siden de aller fleste onde handlinger har sitt utspring i at folk ønsker å oppnå noe annet fremfor bare å nyte ondskapen i seg selv. Man ser til gjengjeld ofte eksempler på demonisk ondskap i fiksjon (f.eks. i skrekk eller fantasy), hvor heltene ofte står overfor en form for personifikasjon av ondskap som nyter rollen sin. 

Instrumentell ondskap

Instrumentell ondskap er en type ondskap hvor personer utfører onde handlinger, fordi de ønsker å oppnå et personlig gode. Man er altså ikke ond for ondskapens egen skyld, men fordi de onde handlingene er et middel til å oppnå noe annet.

Mange kriminelle er formodentlig drevet av instrumentell ondskap. Den typiske gjerningsmannen bak et ran har ikke et direkte ønske om å skade ofrene sine, men bruker kanskje truende og voldelig adferd som et middel til å få tak i byttet. Svendsen plasserer også mange av de situasjonene hvor et menneske handler ondt i affekt, under den instrumentelle ondskapen, fordi man også her typisk ønsker å oppnå en form for personlig gode...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn