Milgram-eksperimentet

Milgram-eksperimentet er et av de mest berømte sosialpsykologiske eksperimentene noensinne, og dets resultater blir fortsatt debattert av både sosiologer, psykologer og filosofer den dag i dag. 

Eksperimentet ble utført av psykologen Stanley Milgram tilbake på 1960-tallet. Deltagerne i eksperimentet fikk vite at formålet var å teste hvilken innvirkning fysisk avstraffelse hadde på personers læring. I virkeligheten var forsøket imidlertid designet til å teste hvor langt man kunne få forsøkspersonene til å gå i forhold til å avstraffe andre

Forsøkspersonene ble møtt av en forsøksleder og en person som utga seg for å være en annen forsøksperson, men som i virkeligheten var skuespiller og kjente til eksperimentets sanne formål. Deretter ble forsøkspersonen plassert i et lokale med utsyn til den andre «forsøkspersonen» (skuespilleren). Forsøkspersonen ble bedt om å trykke på noen knapper, som ga den falske forsøkspersonen elektriske støt hver gang det ble svart feil på en oppgave. I virkeligheten ble det ikke gitt støt, men skuespilleren reagerte som om det gjorde det. Forsøkspersonen trodde altså at trykkene på knappen forvoldte virkelig ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn