Kontaktteorien

Kontaktteorien er en teori om hvordan man kan bekjempe stereotyper og fordommer mellom majoritetsgruppen og minoritetsgrupper i et samfunn. Teorien ble formulert av psykologen Gordon W. Allport helt tilbake i 1954, hvor verden nylig hadde vært vitne til 2. verdenskrig. Og her viste nazistenes jødeutryddelser nettopp de mest ekstreme konsekvensene av at en majoritetsgruppe utvikler negative stereotyper og fordommer om en minoritetsgruppe.

Kontaktteorien sier helt grunnleggende at hyppig kontakt mellom majoritetsgruppen og minoritetsgrupper er den beste motgiften mo stereotyper og fordommer. Hvis gruppene er adskilte, kan hver gruppe gå og bekrefte hverandre i deres fordommer om den andre gruppen, som dermed gradvis kan bli verre og verre (et klassisk eksempel på gruppepolarisering). Men hvis det er regelmessig kontakt mellom gruppene, kan medlemmene lære hverandre å kjenne som hele mennesker og oppnå en langt bedre forståelse av de andres kultur og perspektiv på verden. 

Det er imidlertid ikke alle former fo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn