Diskriminering

Hva er diskriminering?

Diskriminering betyr forskjellsbehandling. Begrepet blir brukt hvis det i et samfunn er bestemte personer eller grupper som blir behandlet annerledes, eller som har andre vilkår i samfunnet. 

Diskriminering kan f.eks. skje på bakgrunn av personers kultur, etnisitet, kjønn, seksualitet, religion, interesser eller holdninger. Diskriminering vil ofte være basert på stereotyper og fordommer.

I noen tilfeller kan det være snakk om strukturell diskriminering, hvor selve lovgivningen i et samfunn gir dårligere vilkår til bestemte grupper. Ofte forekommer diskriminering imidlertid på en mer uformell måte, hvor det handler om hvordan borgerne i samfunnet behandler hverandre. Et typisk eksempel kan være at en arbeidsgiver velger bort en jobbsøker på grunn av f.eks. kjønn eller seksuell orientering, eller simpelthen fordi personen har et navn som lyder utenlandsk. Diskriminering kan imidlertid også forekomme på enda mer subtile måter, hvor det f.eks. bare handler om at folk gjennom kroppsspråket eller mimikken signaliserer at de dømmer en bestemt person negativt pga. f.eks. utseende eller væremåte.

Selv om diskriminering er ulovlig i Norge, forekommer det fortsatt mange steder i samfunnet - og ofte kan det skje på så indirekte måter at det kan være vanskelig å dokumentere og bevise i forhold til en rettssak. En arbei...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn