Utenforskap

På de neste sidene kan du lese om noen av emnene som har en spesiell forbindelse til utenforskap. Utenforskap brukes imidlertid også i andre sammenhenger enn innenfor kulturpsykologien, så du kan f.eks. også møte begrepet i forbindelse med inngrupper vs. utgrupper, eller hvis du arbeider spesifikt med mobbing. 

Utdrag

Teknikker til å utfordre stereotyper og fordommer

Stereotyper og fordommer kan som nevnt ha en del problematiske konsekvenser, hvis de blir for styrende for hvordan vi oppfatter medlemmer av andre kulturer. Det finnes imidlertid forskjellige strategier som kan være med på å redusere den psykologiske effekten som stereotyper og fordommer har på våre reaksjoner på andre mennesker. 

  • Utdannelse kan spille en stor rolle, fordi man her kan lære mer om forskjellige kulturer, og dermed også få et mer nyansert bilde av minoritetskulturene som eksisterer i ens samfunn.
  • Det kan også motvirke stereotyper og fordommer, hvis man bare lærer mennesker fra den andre kulturen nærmere å kjenne. Faktisk er en av de mest berømte teoriene om hvordan stereotyper og fordommer kan utfordres, nettopp den såkalte kontaktteorien formulert av Gordon W. Allport. Den kan du lese mer om her.
  • Til slutt kan mediene i et gitt samfunn både spille en rolle ift. å skape og utfordre fordommer, avhengig av hvordan de velger å presentere virkeligheten. Et nyhetsmedium kan f.eks. prøve å velge mange forskjellige representanter for den gruppen det beskriver, så seerne får et inntrykk av hvor forskjellige mennesker gruppen egentlig kan inneholde.

Helt generelt bør imidlertid nevnes, at man ikke helt kan unngå å ha stereotyper og fordommer, men man kan lære å bli mer bevisst dem og forholde seg til dem på en mer fornuftig måte.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn