Kulturmøter

Her kan du lese om noen av de psykologiske mekanismene som kan komme på spill når personer fra forskjellige kulturer møtes.

Introduksjon

Når personene fra en minoritetskultur skal orientere seg i forhold til majoritetskulturen i samfunnet, snakker man om tre forskjellige strategier som kan brukes. Det kan selvfølgelig også være mekanismer i selve samfunnet som er med på å presse personene fra minoritetskulturen til å velge én strategi fremfor de andre. F.eks. har man i Norge flere ganger innført lovgivning som har til formål å begrense segregering. 

Assimilering

Assimilering betyr at personer fra minoritetskulturen overtar majoritetskulturen for å kunne passe inn i samfunnet. Når man assimilerer, tar man altså alle normene fra majoritetskulturen til seg, men kan til gjengjeld være nødt til å ofre mange av normene fra ens opprinnelige kultur. Når en person fra en minoritetskultur er fullstendig assimilert, kan det være vanskelig å skille personen fra de opprinnelige medlemmene av majoritetskulturen. 

Assimilasjon kan høres ut som en enkel måte å tilpasse seg til en ny kultur på, men i praksis kan det være en vanskelig og psykisk hard prosess, fordi man lett kan oppleve indre konflikter på de punktene ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn