Flerkulturelt samfunn

Introduksjon

I likhet med de fleste samfunn i den vestlige verden, har det moderne Norge blitt et flerkulturelt samfunn, fordi det gjennom tiden er kommet innvandrere til landet med mange forskjellige kulturelle bakgrunner.

Det kan være mange fordeler forbundet med å leve i et flerkulturelt samfunn. F.eks. kan det gjøre borgerne i samfunnet mer åpensindige og tolerante, hvis de er vant med å møte mennesker som har en annen kultur enn dem selv. Eller man kan finne verdier hos andre kulturer, som kanskje kan inspirere forbedringer i ens egen. 

Det kan imidlertid også være utfordringer forbundet med å leve i et flerkulturelt samfunn. For det første kan det oppstå større eller mindre konflikter hvis forskjellige kulturer har forskjellige normer for oppførsel, som kan være vanskelige å forene. Det kan også bli en utfordring hvis majoritetskulturen (se nedenfor) utvikler stereotyper og fordommer om noen av samfunnets minoritetskulturer, som dermed risikerer å bli utsatt for diskriminering. 

I den politiske debatten kan man derfor også møte mange forskjellige synspunkter på det flerkulturelle samfunnet, fordi noen politikere helst vil fremheve de positive aspektene, mens andre legger mer vekt på det nega...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn