Etnosentrisme og kulturrelativisme

Etnosentrisme og kulturrelativisme beskriver to forskjellige måter å tenke på når det handler om å sammenligne ens egen kultur med andre kulturer.

Etnosentrisme

Etnosentrisme betyr at man betrakter sin egen kultur som standarden andre kulturer skal vurderes i forhold til. Ut fra et rent etnosentrisk perspektiv, vil man derfor vurdere at en kultur som minner mye om ens egen er en god kultur, mens en kultur som er veldig forskjellig fra ens egen er en dårlig kultur. 

En nordmann med et etnosentrisk kultursyn vil kanskje tenke at Danmark har en god kultur, fordi den danske kulturen har mange fellestrekk med den norske, mens Kina kanskje har en dårligere kultur, fordi den kinesiske kulturen skiller seg markant fra den norske på mange punkter. 

Det er umulig å unngå etnosentrisme fullstendig, siden det er en helt naturlig psykologisk mekanisme å sammenligne andres måte å gjøre ting på med den man selv er vokst opp med. Ekstrem grad av etnosentrisme kan imidlertid lett føre til at man blir veldig fordomsfull overfor andre kulturer og ikke klarer å se eventu...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn