Kulturpsykologi

Utdrag

Majoritetskulturer og minoritetskulturer

I et flerkulturelt samfunn vil det typisk være en majoritetskultur, som er den kulturen flertallet i samfunnet tilslutter seg. Utover dette vil det være et antall minoritetskulturer, som f.eks. kan utgjøres av bestemte grupper av innvandrere eller av andre grupper som på avgjørende punkter har en kultur som skiller seg vesentlig fra flertallets. 

Hvis noen av disse minoritetskulturene har normer og verdier som skiller seg markant fra majoritetskulturen, kan det skape utfordringer når alle gruppene må leve sammen. Kanskje er det nødvendig å inngå kompromisser, eller kanskje kan man komme til et punkt hvor man kan utvise toleranse for hverandres forskjeller. Det kan imidlertid også være situasjoner hvor majoritetskulturen gjerne vil presse sine verdier ned over minoritetskulturen. 

På siden om kulturmøter kan du lese om noen av de strategiene som et medlem av en minoritetskultur kan bruke i møtet med en annerledes majoritetskultur.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn