Verbal og nonverbal kommunikasjon

Verbal kommunikasjon

Verbal kommunikasjon dekker den kommunikasjonen som foregår gjennom de ordene vi sier eller skriver til hverandre. Verbal kommunikasjon kan altså både foregå muntlig og skriftlig, så f.eks. epostutvekslinger og chat-meldinger hører altså under den verbale kommunikasjonen.

Vi tenker ofte på verbal kommunikasjon som noe som lar oss kommunisere klart og tydelig med hverandre, men det kan imidlertid allikevel oppstå misforståelser og feilkommunikasjon, hvis man f.eks. ikke har helt samme oppfatninger av ordenes betydning og verdiladninger. Et ord som én person betrakter som helt nøytralt, kan f.eks. bli oppfattet nedsettende av mottakeren.

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon dekker all kommunikasjon som ikke foregår gjennom talespråket, men i stedet gjennom en rekke andre signaler som de kommuniserende partene gir hverandre. Selv babyer, som enda ikke har lært å snakke, vil typisk ha omfattende evner til både å bruke nonverbal kommunikasjon og lese andres nonverbale kommunikasjon. 

I praksis kan den nonverbale kommunikasjonen f.eks. komme til uttrykk i tonefallet. Nøyaktig samme setning sagt i forskjellig tonefall, kan f.eks. kommunisere vid...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn