Transaksjonsanalyse

Personlighetens tre deler

Innenfor psykologien er transaksjonsanalyse en metode til å analysere kommunikasjon på, som ble utviklet av den amerikanske sosialpsykologen Eric Berns. Før man kan forstå Berns’ teori om transaksjonsanalyse, er det imidlertid nødvendig å ha et overblikk over hans personlighetsmodell. 

Berns deler menneskets personlighet inn i tre deler, og flere av delene kan dessuten komme til uttrykk på forskjellige måter. Alle voksne mennesker rommer, ifølge Berns, alle disse delene i sin personlighet, men hvilke deler som kommer opp til overflaten i en gitt kommunikasjonssituasjon kan deretter variere. 

Foreldre-jeg

Foreldre-jeg-et er den delen av personligheten som rommer de reglene og normene som vi under oppdragelsen har fått fra foreldre eller andre omsorgspersoner.

Foreldre-jeg-et kan komme til uttrykk på to forskjellige måter. Det kritiske foreldre-jeg-et er typisk kontrollerende og demonstrerer makt, mens det omsorgsfulle foreldre-jeg-et utviser medfølelse og forståelse. 

Barne-jeg

Barne-jeg-et er den delen av personligheten som rommer våre barnlige sider. Barne-jeg-et kan, i likhet med foreldre-jeg-et, komme til uttrykk på forskjellige måter. Det naturlige barne-jeg-et er spontant og kreativt, mens det tilpassede barne-jeg-et er sjenert og stille. Og til slutt er det rebelske barne-jeg-et trossig og opprørsk, særlig hvis det blir møtt av krav og forventninger fra andre.       

Voksen-jeg

Voksen-jeg-et er den delen av personligheten som rommer vår fornuft og hjelper oss med å vurdere hvordan de øvrige aspektene av personligheten skal anvendes i en konkret kommunikasjonssituasjon. 

De fire transaksjonstypene

Med utgangspunkt i sin personlighetsmodell (se ovenfor), definerer Berns fire typer transaksjoner (dvs. kommunika...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn