Kommunikasjonsnivå

De fire kommunikasjonsnivåene

Ut over å skille mellom verbal og nonverbal kommunikasjon, kan man også avdekke noen forskjellige nivåer som kommunikasjon kan foregå på (de er imidlertid ikke nødvendigvis til stede alle sammen i en konkret kommunikasjonssituasjon). Her tar vi utgangspunkt i teorien om kommunikasjonsnivåer som er utviklet av den tyske sosialpsykologen Friedeman Schulz von Thun.

Legg merke til at alle de fire nivåene kan komme til uttrykk gjennom både verbal og nonverbal kommunikasjon. 

Det faktuelle nivået

Det faktuelle nivået av kommunikasjonen dekker selve informasjonen om verden som blir delt i kommunikasjonen. Det kan f.eks. være en person som forteller en annen person om sin nåværende jobbsituasjon.

Det faktuelle nivået i en kommunikasjon er typisk det letteste å se på overflaten, mens det kan kreve litt mer tolkning å avdekke eventuelle andre kommunikasjonsnivåer som er på spill i samtalen. 

Relasjonsnivået

Relasjonsnivået av kommunikasjonen dekker de elementene som er med på å markere relasjonen mellom personene som kommuniserer.

Det kan f.eks. være eventuelle kjælenavn som partnere i et kjærlighetsforhold bruker om hverandre, men det kan også handle om hvordan ledere tiltaler ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn