Konfliktløsning

Her kan du lese om noen teorier som berører konfliktløsning. 

Lineær og sirkulær konfliktforståelse

Man kan skille mellom to måter å forstå en konflikt på: Lineær og sirkulær. 

En lineær konfliktforståelse betyr at man ser konflikten som noe som har en bestemt årsak. I denne forståelsen handler konfliktløsning simpelthen om at man finner frem til årsaken til konflikten, håndterer den, og dermed løser konflikten.

En sirkulær konfliktforståelse betyr at man ikke ser konflikten som noe som har én bestemt årsak. I denne forståelsen handler konfliktløsning derfor i større grad om sammen å finne frem til de negative mønstrene i kommunikasjonen og samværet, som er med på å holde konflikten i gang. På den måten kan man bruke forskjellige strategier til å trappe ned konflikten i fellesskap.

Generelt kan man si at den sirkulære konfliktforståelsen ofte er den beste tilgangen hvis man ønsker å løse en konflikt. På en annen side kan den lineære konfliktforståelsen ha noen problematiske konsekvenser - f.eks. fordi den lett kan føre frem til påstander om at konflikten utelukkende er én persons skyld. Den lineære konfliktforståelsen inviterer også til et fokus på fortiden, og kan dermed grave mange tidligere konflikter frem i bevisstheten. Omvendt inviterer den sirkulære konfliktforståelsen til et mer praktisk fokus på nåtiden og fremtiden. 

Thomas Gordons teori

Psykologen Thomas Gordon er kjent for en teori om konfliktløsning, som skiller mellom strategiene win-lose og win-win. 

I en win-lose-strategi ender konflikten med at den ene parten blir «vinneren», mens den andre parten blir «taperen». Selv om konflikten dermed kan bli avs...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn