Konflikter

Her kan du lese om psykologiske teorier om konflikter mellom mennesker. Her skal konflikter forstås i bred forstand, så det handler altså om alt fra små uenigheter til direkte fiendskap.

Konflikter er uunngåelige

Selv om vi ofte tenker på konflikter som noe negativt, så er de fleste sosialpsykologer enige om at konflikter et helt uunngåelig aspekt av det sosiale livet, fordi vi nettopp alle er forskjellige og dermed ikke vil akkurat de samme tingene. 

Det er heldigvis ofte mulig å løse konflikter på en konstruktiv måte, f.eks. gjennom forhandling og kompromiss. Derimot kan det ofte være skadelig på lengere sikt hvis man prøver å ignorere en konflikt, fordi det lett kan ende med at konflikten bare blir enda større og vanskeligere å håndtere, når den til slutt kommer opp til overflaten.

Konflikttyper

Innenfor sosialpsykologien kan man grunnleggende skille mellom to typer konflikter: Divergerende konflikter og konvergerende konflikter.

Divergerende konflikter handler om å ville noe forskjellig

Divergerende konflikter er konflikter hvor mennesker er uenige om hvordan det skal prioriteres i en bestemt situasjon. Disse uenighetene har ofte sitt utspring i at personene har forskjellige personligheter, ønsker og behov de ønsker å få tilfredsstilt.

Særlig parforholdet rommer mange eksempler på divergerende konflikter, fordi det her er snakk om to voksne mennesker som skal organisere et liv i fellesskap, som samtidig gir plass til hver persons forskjellighet. En typisk uenighet kan f.eks. oppstå hvis den ene parten føler behov for å slappe totalt av i helgen, mens den andre gjerne vil utnytte fritiden best mulig ved å dra på utflukter eller invitere gjester. Eller hvis den ene parten gjerne vil leve mer økologisk, mens den andre parten er mer interessert i å spare penger på matbudsjettet. I disse tilfellene har partene forskjellige ønsker, og det skaper en divergerende konflikt. 

Divergerende konflikter kan selvfølgelig oppstå i andre sammenhenger enn i parforholdet. Det kan f.eks. skje i vennegruppen, hvis man er uenige om hvor man skal dra på fredag ettermiddag. Eller det kan skje blant klassekameratene, hvis man under et gruppeprosjekt er uenige om hvilket emne man skal velge å skrive om. 

Divergerende konflikter kan ofte løses gjennom forhandling og kompromiss. Det blir typisk lettere å løse en divergerende konflikt hvis alle partene i konflikten er innstilt på å prøve å forstå motpartens perspektiv og lytte til hans eller hennes argumentasjon. 

Konvergerende konflikter handler om fordeling av en begrenset ressurs

Konvergerende konflikter er konflikter hvor mennesker er uenige om fordelingen av en spesifikk ressurs. I motsetning til de divergerende konfliktene, er de konvergerende konfliktene altså kjennetegnet ved at partene er enige om hva de vil ha - de er bare uenige om hvor mye de hver skal ha av det. 

Konvergerende konflikter kan f.eks. ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn