Digital kommunikasjon

Introduksjon

I det moderne Norske samfunnet har kommunikasjonen mellom mennesker i økende grad blitt digitalisert. Både i det private, på skolen og på arbeidsplassen er flere og flere samtaler flytter over i den digitale verden, f.eks. i form av meldinger, eposter, oppslag på sosiale medier eller innlegg på debattforum. 

Den digitale kommunikasjonen har mange fordeler, f.eks. fordi den gir muligheten til å kommunisere raskt over store avstander, og til og med lar oss holde kontakten med venner andre steder i landet. Vi har også fått langt større muligheter til direkte kommunikasjon med folk fra andre land. 

Våre hjerner er imidlertid ikke innrettet til å forstå digital kommunikasjon på helt samme måte som tidligere former for kommunikasjon, så dermed kan det også være forskjellige psykologiske utfordringer forbundet med å kommunisere digitalt. 

Digital kommunikasjon gjør det mulig å eksperimentere med sin identitet

De sosiale mediene har blitt noen av våre største kommunikasjonsplattformer - ikke bare blant unge, men faktisk på tvers av aldersgrupper. I kommunikasjon på sosiale medier, som Facebook, Instagram eller Snapchat, har det samtidig kommet flere og flere muligheter til å presentere seg selv og sin identitet gjennom mediet. Man behøver ikke nødvendigvis å gi et presist bilde av seg selv, men kan f.eks. bruke utvalgte bilder, oppslag og kommentarer til å presentere seg selv på en bestemt måte, så man i større grad kan oppnå anerkjennelse av de øvrige brukerne.

Det kan på noen måter være befriende å kunne løsrive seg litt fra eventuelle problemer eller svakheter man kanskje opplever i sitt personlige liv, men det kan på en annen side også risikere å utfordre ens identitetsfornemmelse hvis man ikke lengere er helt sikker på hvordan man faktisk er som person. Det kan samtidig skape et press på selvbildet hvis man begynner å tro på andre menneskers overdrevne positive selvfremstillinger på de sosiale mediene, og dermed kanskje føler seg mindre verdt, fordi ens eget liv ikke kan leve opp til de kravene som stilles. 

Digital kommunikasjon åpner for nye fellesskap

Et positivt aspekt ved digital kommunikasjon er at det lar en person oppsøke noen andre fellesskaper enn de som finnes i personens umiddelbare omgangskrets. Det kan særlig være viktig hvis man føler seg annerledes enn de andre i klassen eller lokalsamfunnet, og derfor savner noen mennesker som man kan være på bølgelengde med. Kanskje tilhører man en mindre subkultur eller er den enest...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn