Attribusjon

Hva er attribusjon?

Attribusjon er et begrep som dekker over hvordan vi tolker folks oppførsel. Begrepet kommer av det engelske «attribute», som betyr «egenskap». Det handler altså om at vi tillegger mennesker noen bestemte egenskaper når vi tolker handlingene deres.

Forestill deg f.eks. at du er ute og handler, og at den ansatte ved kassen virker usedvanlig sur og irritert. Du vil helt automatisk prøve å tolke oppførselen hans. Du vil kanskje overveie om det nettopp har vært en spesielt vanskelig kunde der, eller om det er en virkelig travel og stressende dag på butikken. Hvis du ikke ser tegn til noen av delene, vil du kanskje tenke at det kan være noe i den ansattes personlige liv som plager ham, eller at han kanskje bare helt grunnleggende har en sur og irritabel personlighet.

Gjennom hele livet gjør vi disse tolkningene av folk omkring oss, enten bevisst eller ubevisst, fordi vi trenger å forstå andre mennesker for å kunne orientere oss i det sosiale livet. Vi har imidlertid ikke alltid rett i våre attribusjoner, siden vurderingen vår også kan være påvirket av forstyrrende faktorer. Det kan f.eks. være situasjoner hvor de samme signalene kan tolkes forskjellig - f.eks. kan en person som gjesper enten være sliten eller kjede seg. Du har kanskje også selv opplevd å ha vært uvenner med noen fordi en av dere har misfortolket den andres oppførsel eller uttalelser. 

Vi bruker også attribusjon i forhold til oss selv, når vi f.eks. skal reflektere over hvordan vi håndterte en bestemt situasjon. Også her kan vi faktisk komme til å tolke feil, bl.a. fordi vi ofte blir fristet til å tolke vår egen oppførsel så den stiller oss i et positivt lys (se også avsnittet om attribueringsfeil nederst på siden). 

Personfaktorer og situasjonsfaktorer

En av de mest kjente forskerne i attribusjon var den østerrikske psykologen Fritz Heider. Ifølge Heiders attribusjonsteori, er det grunnleggende to forklaringstyper vi kan gripe til, når vi skal tolke andres oppførsel: Personfaktorer og situasjonsfaktorer.

Personfaktorer

Personfaktorer er faktorer ved personen selv. Når vi foretar attribusjon med utgangspunkt i personfaktorer, tolker vi altså personens oppførsel som uttrykk for hans eller hennes personlighet

I eksempelet med den kasseansatte øverst på siden, vil en tolkning ut fra personfaktorer legge vekt på tanken om at medarbeideren simpelthen er sur og irritabelt anlagt som person.

Situasjonsfaktorer

Situasjonsfaktorer er faktorer ved situasjonen som personen er plassert i. Når vi foretar attribusjon med utgangspunkt i situasjonsfaktorer, tolker vi altså personens oppførsel som en reaksjon på hans eller hennes omstendigheter

I eksempelet med den kasseansatte øverst på siden, vil en tolkning ut fra situasjonsfaktorer legge vekt på de forklaringene som f.eks. overveier om det har væ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn