Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Sosialpsykologi | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2022
Sist oppdatert: 28.04.2023
Antall sider: 76

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2022). Sosialpsykologi | Kompendium. Hentet 30. november 2023 fra https://www.studienett.no/sosialpsykologi

Litteratur

Karpatschof, B & Katzenelsen, B (Red.), (2011), Klassisk og moderne psykologisk teori (2. udgave). Hans Reitzels forlag.

Larsen, O.S. (2008-2018). Psykologiens veje (3. udgave). Systime.

Ravn, F.A.P & Wolf, T. (2015-2017). Psykologi - fra celle til selfie. Forlaget Columbus.