Gruppetyper

Her kan du lese om de forskjellige måtene man kan kategorisere grupper på innenfor sosialpsykologien.

Fire måter å dele inn i grupper

Nedenfor vil vi presentere fire forskjellige måter å dele inn gruppene på. Legg merke til at disse fire inndelingene går på tvers av hverandre, så en gruppe kan f.eks. godt både være en primærgruppe og en uformell gruppe, eller både være en referansegruppe og en formell gruppe. 

Det er også viktig å være oppmerksom på at de to første inndelingene er basert på selve gruppens karaktertrekk, mens de to siste inndelingene er basert på hvordan man som person er orientert i forhold til gruppen

Primærgrupper vs. sekundærgrupper

Først og fremst kan man skille mellom primærgrupper og sekundærgrupper.

Primærgrupper er grupper som er kjennetegnet ved at personene i gruppen har tett kontakt i hverdagen, og hvor hvert medlem i gruppen spiller en stor rolle i de andres personlige liv. Det mest typiske eksempelet på en primærgruppe er den nære familien, hvor gruppens medlemmer ofte bor under samme tak, tilbringer en veldig stor del av hverdagen sammen, og generelt er dypt involverte i hverandres liv. 

Hvis man er veldig tett på noen av vennene sine, kan vennegruppen også utgjøre en primærgruppe. Hvis man har en jobb hvor man tilbringer lange perioder sammen med en gruppe kollegaer, og også deler fritiden med dem (f.eks. som utsendt soldat eller på et skip eller en oljeplattform), så kan kollegagruppen også utvikle seg til en primærgruppe. 

Tilsvarende kan klassen på folkehøyskolen kanskje lett utvikle seg til en primærgruppe, fordi de blir en del av ens hverdag på en annen måte enn en alminnelig skoleklasse ville blitt. 

Sekundærgrupper er kjennetegnet ved at gruppens medlemmer ikke har et like tett og intimt forhold til hverandre som medlemmer i en primærgruppe. Klassen på ungdomsskolen kan være et eksempel på en sekundærgruppe, fordi man normalt ikke har et tett personlig forhold til alle de andre i klassen, men bare er bundet sammen av at man er felles om å delta i undervisningen (men innenfor klassen kan det selvfølgelig godt utvikle seg tette vennskap, som får noen av elevene til å samle seg til primærgrupper).

Andre eksempler på sekundærgrupper kan f.eks. være arbeidskollegaer eller hobbygrupper, som samles om et felles prosjekt eller en felles interesse, men som ellers ikke er en stor del av hverandres liv. 

Formelle grupper vs. uformelle grupper

Formelle grupper er grupper som har blitt designet til å tjene et bestemt formål eller utføre en bestemt funksjon. Hvem gruppens medlemmer er, og hvilke regler som gjelder for oppførselen i gruppen, vil typisk være helt ty...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn